Filippinerna

”Givarnas intresse för demokratibistånd minskar”

Utrymmet för civilsamhället i Filippinerna blir allt trängre under president Rodrigo Duterte, enligt biståndsorganisationen We Effect. Samtidigt har några av organisationens partners i landet nått betydande demokratiframgångar de senaste åren.

Den svenska biståndsorganisationen We Effect stöttar och samarbetar med 12 olika organisationer i Filippinerna. Dessa har i sin tur sammanlagt 108 medlemsorganisationer i lika många byar eller områden. Det handlar till exempel om organiserade kvinnor, småbönder, ursprungsfolk och fiskare. We Effects fokus i Filippinerna ligger på stötta människor att kunna skapa sig en ekonomiskt hållbar tillvaro och få mat på bordet.

– Vi menar att när människor har de rättigheterna, så kommer det att leda till att de kräver andra politiska rättigheter, säger Jessica Umanso Soto, som är We Effects landansvarig för Filippinerna.

På senare år har en central fråga för flera av de organisationer, som We Effect stöttar, varit landrättigheter. Det handlar om jordbrukare som förlorat sin mark och ursprungsfolk som jagats bort från de områden där de brukat mark i generationer.

Även ekonomiska rättigheter har varit viktigt. Ihärdiga partnerorganisationer har lyckats med att politiskt utöva påtryckningar kring frågan om de pengar Marcosdiktaturen på 1970-talet ska ha undanhållit småskaliga kokosnötsbönder i landet.

– Organisationerna gick en sju mil lång protestmarsch för att kräva rätt till pengarna, säger Jessica Umanos Soto.

En politisk långbänk och en strid där bönder fått sätta livet till ser nu ut att kunna resultera i att småbönderna får tillgång till en fond, Coco levy fund, som ska användas för att modernisera den för Filippinerna så viktiga kokosnötsnäringen. Omkring 25 miljoner människor i Filippinerna är direkt eller indirekt ekonomiskt beroende av kokosnötsodling.

– Kongressen har äntligen godkänt att fonden skapas. Tyvärr lade presidenten sitt veto mot beslutet, men han har sagt att han ska ändra sig. Vi hoppas och tror att det beror på att vi fortsätter att sätta press, säger Jessica Umanos Soto.

“Det svenska biståndet är ett av få nu som går till att försvara demokrati och mänskliga rättigheter.”

We Effects pengar har också gått till annat påverkansarbete. Bland annat mot att återinföra dödsstraffet, något som president Rodrigo Duterte vill införa som en del i sitt krig mot narkotikakartellerna. Sverigefinansierat bistånd har även gått till försök att skriva om landets grundlag för att försvaga skrivningar kring kvinnors rättigheter.

– Den sittande regeringens kvinnohat är ett bevis på att något är fel. Vi vill inte att de ska börja skriva om en grundlag som åtminstone skyddar kvinnor i skrift, säger Jessica Umanos Soto.

Sedan Rodrigo Duterte kom till makten 2016 har samhällsklimatet hårdnat i Filippinerna. Det påverkar vilka möjligheter civilsamhället har att utföra demokratifrämjande arbete.

Utomrättsliga avrättningar och försvunna och dödade aktivister och journalister har skapat en växande självcensur och försiktighet, bland såväl organisationer som givare, för att inte riskera det utländska stödet. Duterteregimen har knappast varit försiktig i sin kritik mot givare som den anser har en politisk åskådning som inte rimmar med regimens.

I det sammanhanget är biståndet än viktigare och det går att se effekten av varje spenderad krona, säger Jessica Umanos Soto, som jobbat länge inom civilsamhället. Hon lyfter fram Coco levy-fonden som ett exempel på detta, men oroas över att givarnas intresse för att stötta demokratiarbete tycks minska.

– Vi har historiskt fått mycket stöd från likasinnade organisationer runt om i världen och det har verkligen hjälpt oss att ta oss dit vi är i dag, när det gäller till exempel miljörätt och kvinnors rättigheter. Men nu skulle jag säga att stödet sjunker. Det svenska biståndet är ett av få som nu går till att försvara demokrati och mänskliga rättigheter, säger hon.

Text: Moa Kärnstrand

59/100

Inte fritt

Global Freedom Ranking 2020.
Källa: Freedom House

136/180

Allvarlig situation

Reportrar utan gränsers
pressfrihetsindex 2020.
Källa: RSF

16,6

miljoner kronor

fick svenska organisationer för att jobba med demokrati och mänskliga rättigheter i Filippinerna 2019. Året innan (2018) var det 16,1 miljoner kronor.

Utöver We Effect får bland andra även Olof Palmes Internationella Center, Svenska Missionsrådet, Rädda Barnen och Union to Union stöd av Sida för att arbeta med demokrati och mänskliga rättigheter i Filippinerna.
Källa: Sida

Share This