Indien

”Civilsamhällets inflytande i Indien har minskat”

Indien kallas ofta världens största demokrati, men står inför stora utmaningar och blir allt mer auktoritärt. Den rådande pandemin har förvärrat situationen, menar flera aktörer som arbetar med att stärka demokratin i Indien.

Indien är det land i världen som näst efter Palestina tar emot mest pengar via Sidas stöd till svenska civilsamhällesorganisationer som jobbar med demokrati och mänskliga rättigheter i världen. Trots det har demokratin i landet försvagats de senaste åren.

Harsh Jaitli är vd på den indiska organisationen VANI, en plattform för att främja frivilligarbete och att knyta ihop olika insatser och initiativ inom frivilligsektorn i landet. Organisationen får stöd av bland andra den svenska biståndsorganisationen Individuell Människohjälp (IM).

Harsh Jaitli berättar att det minskade inflytandet från indiska civilsamhällesorganisationer oroar många inom sektorn.

– Inflytandet har systematiskt försvagats samtidigt som det krävs mycket mänskliga och ekonomiska resurser för att ta landet ut ur krisen, säger Harsh Jaitli.

Den 29 september i år infördes en lag i Indien som stoppar alla ideella föreningar, som mottar bistånd från andra länder att vidarebefordra stöd till andra ideella föreningar i landet. Harsh Jaitli säger att lagen kommer få stora konsekvenser för gräsrotsrörelser och andra mindre föreningar som inte längre kommer kunna ta emot utländsk finansiering.

Efter lagändringen krävs dessutom ett särskilt bankkonto för att ta emot gåvor från utlandet. Bankkontot kan endast sättas upp i huvudstaden New Dehli. Det tar lång tid att skapa bankkontot och man behöver resa till huvudstaden, vilket försvårats under pandemin.

– Lagen kom som en chock för oss. Det här gör att det kommer bli väldigt svårt för mindre organisationer att få tillgång till bistånd från utlandet. Vi vet inte hur de ska kunna fortsätta sitt arbete. Det kommer också att påverka samarbeten och synergier mellan organisationerna i Indien. Vad ska gräsrotsrörelserna göra nu? Vi vet inte vad vi ska göra för att rädda deras arbete, säger Harsh Jaitli.

Ett av de stora hot som Harsh Jaitli berättar om är den negativa bild av flera organisationers arbete, som sprids i media.

– Civilsamhället oroar sig för den bild som sprids i media. En del handlar om bilden av ideella organisationer som snarare skapar problem än bekämpar dem, och som stoppar utvecklingsprojekt. Flera starka medier är emot arbetet och det är därför en utmaning för oss att bistå en mer sanningsenlig bild på ett begripligt språk som vanligt folk kan förstå.

“Lagen gör att det kommer bli väldigt svårt för mindre organisationer att få tillgång till bistånd från utlandet”

Har det blivit svårare att arbeta med demokratifrågor i Indien?

– Väldigt mycket svårare. Människor förlorar sina jobb och i samband med coronapandemin är det ofta stödet från givare som först avslutas. Flera biståndsgivare har dragit tillbaka sitt stöd eller avbrutit sina kontrakt och vi har inte pengar att ge till dem som arbetar inom sektorn. De stödpaket som erbjudits har varit riktade till ekonomiska institutioner som företag och andra industrier, men det finns inget paket för civilsamhället, vi frågar oss hur de ska överleva, säger Harsh Jaitli.

Lyckas ni skapa förändring och göra skillnad?

– På vissa ställen ja, men på andra ställen arbetar vi fortfarande. Under coronakrisen har vi fokuserat på att motivera sektorn, speciellt gräsrotsrörelsen att fortsätta arbeta bland annat genom att använda olika telefonappar, som till exempel WhatsApp för att dela sina berättelser bland dem själva och bland andra organisationer. Erfarenheterna har delats i ett nyhetsbrev som gått ut både nationellt och internationellt, säger Harsh Jaitli.

Även lokala indiska fackförbund upplever en svår tid där utvecklingen går bakåt. Rajendra Giri är aktiv i en fackförening och samordnar det internationella fackförbundet ITF:s projekt inom transportsektorn, som tar emot demokratistöd genom den svenska biståndsorganisationen Union to union.

Rajendra Giri vittnar om hur arbetsrätten försvagats fter den svåra ekonomiska nedgången i spåren av coronapandemin.

– Arbetarna inom den informella sektorer har nästan ingen förhandlingsstyrka och mycket små möjligheter att organisera sig. Det gör dem extremt utsatta för ekonomiskt och socialt utnyttjande. Den indiska arbetsmarknaden har genomgått turbulenta tider och står inför flera utmaningar, säger Rajendra Giri.

Enligt Rajendra Giri har ojämlikheten i Indien aldrig varit så hög som den är idag.

Text: Susanna Sköld

71/100

Fritt

Global Freedom Ranking 2020.
Källa: Freedom House

142/180

Allvarlig situation

Reportrar utan gränsers
pressfrihetsindex 2020.
Källa: RSF

23,7

miljoner kronor

fick svenska organisationer för att jobba med demokrati och mänskliga rättigheter i Indien 2019. Året innan (2018) var det 20,5 miljoner kronor.

Utöver Individuell Människohjälp och Union to Union får bland andra även Svenska Missionsrådet, ForumCiv och Act Svenska Kyrkan stöd av Sida för att arbeta med demokrati och mänskliga rättigheter i Kenya.
Källa: Sida

Share This