Så firas kvinnodagen världen över

Internationella kvinnodagen – en dag för världens alla kvinnor. Behövs en sådan år 2018 kan en ju fundera över och snabbt konstatera: JA. OmVärlden har tagit pulsen på kvinnodagen och samlat in röster från olika platser i världen.

Men hur började det egentligen? 

Under en av de första internationella socialistiska kvinnokongresserna i Köpenhamn 1910 växte förslaget om en kvinnodag fram. Detta skedde samtidigt som en kvinnorörelse för rösträtt blev allt starkare runt om i världen.

Den 19 mars 1911 firades första internationella kvinnodagen i Österrike, Tyskland, Schweiz och Danmark och mer än en miljon kvinnor och män slöt upp i marscher i dessa länder för att bland annat kräva rösträtt och förbud mot diskriminering på jobbet.

Ryska kvinnors frustration över första världskrigets följder gav upphov till masstrejk och demonstration för bröd och fred – detta ägde rum den 8 mars 1917 och sedan dess har just 8 mars varit ett stående datum för kvinnodagen.

Sedan 1975, som också var FN:s internationella kvinnoår, har även FN börjat uppmärksamma internationella kvinnodagen den 8 mars.

Historien om den internationella kvinnodagen är långt ifrån spikrak.

– Det har gått väldigt mycket upp och ner genom åren, menar Drude Dahlreup, professor i statsvetenskap och genusvetenskap vid Stockholms universitet. När den först etablerades gick det långsamt, periodvis har det varit ganska lite aktivitet men just nu tycker jag att det händer mycket överallt. Alla organisationer vill vara med på tåget. Här spelar säkert sociala medier in – allt sprids väldigt snabbt.

 


Drude Dahlreup, professor i statsvetenskap och genusvetenskap vid Stockholms universitet

Firandet i omvärlden

Hur olika dagen firas, spenderas eller uppmärksammas går enkelt att uppleva genom de globala röster vi fått in till OmVärlden. De handlar om allt från reflektion och blommor till diskussion och politisk kamp. För några är det en helt vanlig dag.

Mahjouba Edbouche, Marocko

Hur uppmärksammas dagen där du bor?
Den uppmärksammas mer och mer i Marocko. Folk pratar om den, man kan höra om den på stan och det kan sitta lappar och affischer med information om aktiviteter. Jag har fått en inbjudan av en grupp studenter som arrangerar en aktivitet på temat social förändring och jag kommer att närvara där. Dagen är en påminnelse för mig, hur viktigt det är att kvinnor tar sin rätt, att vi agerar för ändrad lagstiftning, för att kvinnor ska få självbestämmande och bli självständiga.

Har du någon förebild i kampen för kvinnors rättigheter?
Förebilder för mig är alla de kvinnor jag mött och arbetat med under åren. Och de ensamstående mödrarna jag arbetar med, för deras tålamod och deras kraft att ta sig igenom den svåra situation som det innebär att få ett barn utan att vara gift här.

Maria Fredriksson, Sverige

Hur uppmärksammas dagen där du bor?
En rad demonstrationer, manifestationer och panelsamtal, samt fester. Jag firar inte, men tycker det är fint att viktiga frågor uppmärksammas och förhoppningsvis ger det inspiration och energi till mer kontinuerligt arbete.

Vad innebär dagen för dig?
En påminnelse om att en feminism som inte omfattar alla inte är en feminism värd namnet. Frihet och rättigheter som sker på andra kvinnors bekostnad är inte äkta.

Har du någon förebild i kampen för kvinnors rättigheter?
För mig är alla de som arbetar för att stärka kvinnors rätt till sina kroppar världen över förebilder och hjältar. Alla kvinnor ska kunna behålla de barn som de själva valt att föda. Jag har särskilt stor beundran för kvinnorättskämpar i Latinamerika och för de som kämpar mot stigmatiseringen av ogifta mödrar i Korea.

Cristina Valdes, Bolivia

Har du någon förebild i kampen för kvinnors rättigheter?
Maria Galindo är en stor kvinnorättskämpe i Bolivia som arbetar intersektionellt för att lyfta fram kvinnor med arbetarklassbakgrund och som tillhör ursprungsbefolkning. Hon arbetar även mycket mot patriarkatet i statliga institutioner, samt bilden av kvinnan som antingen hora eller madonna.

Vad innebär dagen för dig?
Dagen för mig innebär att man får en chans att uppmärksamma våldet mot och exploateringen av kvinnor som sker i alla dess former över hela världen.

Hur uppmärksammas dagen där du bor?
Det är sociala rörelser som påverkar och förändrar Bolivia, så här demonstreras det mycket både till vardags och på speciella dagar såsom internationella kvinnodagen. Tidigare har det varit vanligt att kvinnor får blommor och mat av männen på sin arbetsplats och andra institutioner men på senare år har det vuxit fram en alltmer kritisk feministisk rörelse som anser att det är en minnesdag för kvinnor som fallit offer för mäns våld, och för en fortsatt kamp mot patriarkatet.

Nya Zeeland var det första landet där kvinnor fick rätt att rösta.

”What a woman may be and yet not have the vote”, av Suffragetterna. Bild: Schlesinger Library, RIAS, Harvard University

Upp till kamp för jämlikhet

Kvinnokampen eller kvinnorörelsen brukar delas in i tre vågor. Den första vågen, runt sekelskiftet 1900, handlar om kampen för rätt till utbildning, arbete och rösträtt. På 1960-talet vaknade kvinnokampen på nytt – då med fokus på klass, familj och könsroller, den så kallade andra vågen. Den tredje vågen uppstod kring 1990 när kvinnor mobiliserades runt frågor om kropp, sexualitet, intersektionalitet och våld mot kvinnor.

Kvinnors rösträtt har i sig också kommit i omgångar. Nya Zeeland var först ut 1893. Fler länder kom efter i och med första världskriget. Sverige var sist bland de nordiska länderna, hit kom rösträtten 1919. I samband med andra världskriget fick fler kvinnor i fler länder möjlighet att rösta. Och därefter de postkoloniala länderna där män och kvinnor får rösträtt samtidigt.

I flera av länderna som tidigt får rösträtt fanns det ofta många restriktioner på kvinnors rösträtt. Ålder, klass och ras spelade ofta roll. Den gällde helt enkelt inte för alla kvinnor. Som till exempel i Storbritannien 1918, då fick endast kvinnor över 30 rösträtt. Det skulle dröja ytterligare 10 år innan rösträttsåldern blev densamma som mäns.

­

– Rösträtten är dessutom bara en del av paketet, att sedan bli nominerad som kvinna och komma in i det politiska rummet – där fanns ännu mer motstånd, säger Drude Dahlerup och fortsätter:

– Första kvinnan att ta plats i parlamentet efter att Storbritanniens kvinnor fick rösträtt 1918 var Lady Astor. Ingen talade till henne! Winston Churchill sa i efterhand: ”We hoped to freeze you out”.

 

Grundarna till brittiska kvinnorörelsen WSPU (Kvinnors Sociala och Politiska Union) 1903.

Fler kvinnor i maktpositioner

Antal kvinnor i parlament (globalt) i proportion till män

%

2000

%

2017

''We are here, not because we are law-breakers; we are here in our efforts to become law-makers.'' - Emmeline Pankhurst 1913

Kvinnor marscherar mot kvinnovåld i Lesotho på deras nationella kvinnodag. Bild: K. Kendall/Flickr

Saudiarabien var sist ut 2015 och idag finns det inget land kvar som diskriminerar kvinnor i val. Sedan går det såklart att fundera ett varv till kring länders demokratiska status.

– Idag definierar vi en demokrati som en plats där alla medborgare måste inkluderas. Det var inte lika självklart för 50 år sedan, då kunde vi tala om demokratier även om inte kvinnor var inräknade.

Men när några krav infrias finns det alltid mer att kämpa för, till exempel politisk representation. Rwanda har fler kvinnor än män i sitt parlament (61 %) och är tillsammans med Bolivia det enda landet med högre kvinnlig representation. Inget land uppnår idag parlamentarisk jämlikhet.

– Agenda 2030 och mål nummer fem som bland annat handlar om att alla kvinnor ska kunna delta fullt ut och effektivt i de politiska beslutsprocesser och som ledare på alla nivåer, är egentligen ganska radikalt – nu räcker det inte längre med rösträtt, menar Drude Dahlerup och tillägger:

­– Visst går det framåt men politiken är fortfarande väldigt mansdominerad. Men det finns hopp. Jag arbetar även som konsult för FN i olika länder för att få rätt på valsystem och genom nya kvoteringssystem få in fler kvinnor i politiken och känner allt mer att fler vill att någonting ska hända!

Globala målen #5: Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Det handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället. Kvinnors och flickors generellt underordnade maktposition i förhållande till män och pojkar måste upphöra.

Den globala kampen för kvinnors rättigheter

1840

Kvinnorörelser som kämpade för rösträtt, suffragetterna, började växa fram runt om i världen.

 

1911

De socialistiska rörelserna ser ett behov av att hävda kvinnors rättigheter. Första Internationella kvinnodagen hålls den 19 mars i Österrike, Danmark, Tyskland & Schweiz. Över en miljon kvinnor och män deltog i demonstrationer där man krävde rösträtt, slut på diskriminering och rätt till arbete.

1919

Sverige inför lika och allmän rösträtt för kvinnor. Två år senare genomförs det första valet i Sverige där kvinnor är helt och fullt delaktiga i den demokratiska processen.

1948

Resolutionen om mänskliga rättigheter skapas efter andra världskriget. I denna resolution skriver man att ”alla människor är födda fria och jämställda” samt att ”alla har rätt till rättigheter och friheter som framställs i den här deklarationen, utan diskriminering av någon sort”.

1975

FN:s första världskonferens om kvinnor hålls i Mexiko City. Där inrättas internationella kvinnodagen den 8 mars som en FN-dag. Efter konferensen utlyser man också ett årtionde inom FN med kvinnofokus.

1979

Konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW) antogs av FN:s generalförsamling. CEDAW trädde i kraft i Sverige 1981.

1980

Island blir första landet med en kvinnlig folkvald president. Med sina 16 år på posten är Vigdís Finnbogadóttir också än idag världens längst sittande valda kvinnliga statsöverhuvud.

1995

FN:s fjärde kvinnokonferens ledde fram till Beijingplattformen med löften om att verka för ökad jämställdhet, ökat kvinnligt inflytande och större hänsyn till flickors och kvinnors hälsa, utbildning och sysselsättning.

2000

Världen kommer överens om millenniemålen – där ett handlar om jämställdhet mellan könen.

2010

UN Women bildas inom FN-systemet med uppdrag att stärka kvinnors rättigheter.

2015

Kvinnor i Saudiarabien kan börja rösta. Nu är det bara Vatikanstaten kvar som enda land där kvinnor (och män) inte får rösta.

2018

100 år sedan kvinnor i bland annat Storbritannien, Polen, Azerbaijan och Tyskland fick rösträtt.

''I have as much muscle as any man, and can do as much work as any man. I have plowed and reaped and husked and chopped and mowed, and can any man do more than that?'' - Sojourner Truth 1851

Firande av kvinnodagen i Egypten. Bild: Al Jazeera English

Men jämlikhet handlar självklart om mer än rösträtt och politisk makt. Exempelvis har det stora globala uppropet #metoo också exponerat  att kvinnor och män har olika stort handlingsutrymme och olika mycket makt när det kommer till sin sexualitet.

Den senaste vågen för kvinnorörelsen som drog i gång på 1990-talet lever fortfarande kvar och har genom #metoo fått ytterligare bränsle.

Hashtagen och uppmaningen #metoo skapades i sociala medier av skådespelerskan Alyssa Milano under hösten 2017 för att lyfta fram hur omfattande sexuella trakasserier mot kvinnor är. Tarana Burke, kvinnorättsaktivist, drog redan 2006 igång en liknande kampanj. Uppropet har fått stort gensvar världen över.

– Nu har världens kvinnor slått hål i ännu en mur – tystnadskulturen. Sexuella trakasserier har gått från att ses som ett individuellt problem till ett strukturellt problem runt om i världen, säger Drude Dahlerup.

– Och om det var någon som hade trott att jämställdhet hade uppnåtts i Sverige så har det nu motbevisats. Alla kvinnor har känt till problematiken länge men det är första gången som det har blivit en kollektiv världsrörelse. Det går också att säga att Trump bidragit till var vi är idag, han som öppen sexistisk och rasistisk president har bidragit till en backlash för kvinnors rättigheter – men också till ett utbrett missnöje och motstånd. #timesup, helt enkelt!

#metoo

En hashtag som börjades spridas på sociala medier i oktober 2017 med syfte att demonstrera hur utspritt sexuella övergrepp och trakasserier är. Miljontals kvinnor har vittnat sedan dess.

#timesup

Time’s Up skapades 1 januari 2018 som ett svar på #metoo och är en uppmaning till förändring från kvinnor i underhållningsbranschen till kvinnor överallt. Hundratals kända skådespelare står bakom kampanjen som precis som #metoo blev viral. De har startat ett samarbete med ledande advokater för att förändra orättvisa system och kräva att ansvariga ställs till svars.

Maria Brodskaya, Ryssland

Hur uppmärksammas dagen där du bor?
Det är en märkbar kontrast mellan hur åttonde mars firades i Sovjetunionen och hur det firas nu i moderna Ryssland och post-Sovjet länder. Fram till 1970-talet organiserades demonstrationer som hyllade den hårt arbetande kvinnan som nådde framgång i mansyrken, och lyfte kvinnliga idoler inom socialismen. Gradvis har dagen förlorat sin feministiska vinkel, och har blivit en dag där män uttrycker sin kärlek och trohet till sina “kära kvinnor”. Men det finns en rörelse för genusfrågor: #Iamnotscaredtospeak startade i Ukraina och Ryssland ett halvår innan #metoo.

Vad innebär dagen för dig?
Jag föredrar att vara medveten om genusfrågor dagligen, istället för bara en gång om året, men jag förstår vikten av dagen då man kan sprida information och förståelse, speciellt genom sociala medier.

Har du någon förebild i kampen för kvinnors rättigheter?
För att nämna några så är Mary Wollstonecraft, Simone de Beauvoir Cyntia Enloe och Judith Butler namn jag ser upp till som har bidragit till att avslöja den dolda hiearkin.

K, Kina

Hur uppmärksammas dagen där du bor?
Jag lever i Sverige men kommer ursprungligen från Kina. En vän till mig spelar i ett feministiskt band som kommer hålla i en demonstration i Malmö den 8:e mars. Jag tänker gå och se dem. Många unga kinesiska kvinnor firar 7:e mars, “flickornas dag”. “Kvinnornas dag” är stigmatiserad i den kinesiska kontexten eftersom ordet “women”, som skiljer sig från det mer neutrala “female”, ofta syftar på hög ålder och att vara oattraktiv.

Vad innebär dagen för dig?
För mig borde det vara en dag, dock inte den enda dagen, att uppmärksamma framstegen i jämställdheten, samtidigt ska man också uppmärksamma dagens ojämlikheter.

Har du någon förebild i kampen för kvinnors rättigheter?
Haiyan Ye, en aktivist för kvinnors och barns rättigheter. Jag ser upp till hennes mod och beslutsamhet att kämpa, trots att hon offrar både sin egen och sin dotters säkerhet.

Gloria Sebestyen, Australien

Hur uppmärksammas dagen där du bor?
Jag tror inte vi har någon demonstration för kvinnodagen i Canberra. Demonstrerar man i andra städer runtom i världen? Jag brukar fira genom att skicka mess till mina tjejkompisar, där jag berättar hur mycket jag tycker om dem. Jag tycker det är en viktig dag att påminna varandra att vi bryr oss och stöttar varandra.

Har du någon förebild i kampen för kvinnors rättigheter?
Ju äldre jag blir desto mer märker jag att jag verkligen uppskattar den oförklarliga men underbara empatin som kommer från kvinnlig vänskap. Jag är också inspirerad av alla kvinnor som så modigt uttalar sig om sina hemska upplevelser i samband med #metoo och #timesup. Jag vet hur jag mår när jag blir hörd och jag vet att det tar mycket mod, så jag är imponerad av de kvinnorna.

''If there is one message that echoes forth from this conference, let it be that human rights are women’s rights and women’s rights are human rights once and for all.'' - Hillary Clinton, 1995

En marsch under internationella kvinnodagen i Los Angeles, 2017. USA är ett land som genom sin president Trump, och sina konservativa politiker, upplever ett bakslag när det kommer till jämställdhet mellan könen. Bild: Molly Adams

Hur ska vi fira?

Internationella kvinnodagen har under olika perioder betytt olika saker men har haft sin grund i en frustration över hur mycket plats män tar och tillåts ta i olika rum. Den är fortfarande på många platser politisk men det har också blivit en dag som uppmärksammas för att visa tacksamhet till sina medsystrar. Dagen har bitvis glömts bort men sedan återigen fått större spelrum.

Hur olika dagen firas, spenderas eller uppmärksammas går enkelt att uppleva genom de globala röster vi fått in till OmVärlden. De handlar om allt från reflektion och blommor till diskussion och politisk kamp. För några är det en helt vanlig dag.

#metoo fick ett stort genomslag men i många länder är det fortfarande kvinnan som döms ut när det kommer till exempelvis sexuella trakasserier. De stora kvinnomarscherna i början på 2017 är ett annat tecken på kvinnors frustration över hur kvinnors rättigheter begränsas, det är svårt att inte nämna inskränkta aborträttigheter här. I den senaste World Economic Report, som tittar på indikatorerna utbildning, hälsa, politik, arbete och ekonomi, går det att läsa att gapet mellan män och kvinnor ökar. Nu kommer det ta 100 år för kvinnor att komma ifatt. 2016 var den siffran 86 år. Heather Barr på Human Rights Watch, skriver: ”2017 var ett grymt år när det gällde kvinnors rättigheter. 2018 kommer kampen att bli ännu hårdare.”

Den digitala samlingsplatsen internationalwomensday.com skapades 2001 för att ge mer energi och styrka åt internationella kvinnodagen. 2018 är temat #pressforprogress, ett svar på kraven från #metoo och #timesup: jämställdhet mellan könen.

FN har ett eget fokus och väljer i år att lyfta fram aktivister som förändrar kvinnors liv med hashtagen #timeisnow. Såsom aktivisten Ana Vasileva från Makedonien som redan 2013 gjorde sig ökänd när hon bloggade om landets våldtäktskultur. Eller Charo Mina-Rojas från Colombia som arbetar med rättvisa och jämlikhet för Colombias kvinnor med afro-ursprung.

Hur ska du fira?

Iqra Musaddaq, Islamabad, Pakistan

Hur uppmärksammas dagen där du bor?
Det är få utanför Islamabad som känner till kvinnodagen, kvinnor som arbetar dag och natt för att försörja sig och sin familj får inte särskilt stort erkännande. 8 mars blir därför en påminnelse om hur stor skillnad det är mellan kvinnors status och möjlighet att utkräva sina rättigheter och att kampen måste fortsätta. Jag har arbetat med mitt lokala gym och tagit fram en video för just internationella kvinnodagen som ska hylla kvinnor i vårt samhälle. Jag planerar också att ge en liten summa pengar till en lokal organisation som arbetar med välfärd och utbildning för kvinnor.

Har du någon förebild i kampen för kvinnors rättigheter?
Pakistan förlorade en av sina främsta advokater och människorättsaktivister, Asma Jahangir, det här året. Hon höjde marginaliserade gruppers röster och inspirerade många. Jag är själv advokat och är tacksam för vad hon har börjat bygga upp för oss som kommer efter. Hennes ståndpunkt var att det inte spelade någon som helst roll hur mansdominerad din bransch är, även om du befinner dig i ett patriarkalt system – det går att höja rösten och lyckas.

 

Ngân Phan, Vietnam

Ska du ”fira”? Äta tårta? Demonstrera?
Åttonde mars är en speciell dag i mitt land, det är datumet vi tackar kvinnor i vår närhet som mammor, mormödrar, systrar, fruar, lärare, kollegor. Jag köper blommor och presenter till min mamma och min syster.

Vad innebär dagen för dig?
För mig är det en viktig dag. Det är en möjlighet att visa min mamma hur mycket jag älskar henne och hur mycket jag uppskattar allt hon gjort för mig. Jag ser upp till min mamma, hon är min förebild. Jag är själv mamma nu så jag förstår hur svårt det är att vara mamma; att föda barn och vara deras mamma tills de blir vuxna. Min mamma gjorde ett fantastiskt jobb, hon gav upp hennes hobby, hennes ungdom, och hennes drömmar för oss barn och allt hon vill är att vi ska vara lyckliga. Hon är den bästa mamman någonsin och jag hoppas jag kan vara lika bra.

Margaret Reiyia, Kenya

Hur uppmärksammas dagen där du bor?
Det är inte uppmärksammat på det sätt som det borde bli… det firas bara av de som vet betydelsen. Jag ska hålla i en workshop med kvinnor som jag jobbar med i maasai mara där vi firar och marscherar till vår lokala marknad med slagord.

Vad innebär dagen för dig?
Den betyder mycket för mig. Det är en dag som får kvinnor från hela världen, oavsett etnicitet, kultur och religion, att förenas med en agenda: att uppmärksamma och fira kvinnors framsteg globalt.

Har du någon förebild i kampen för kvinnors rättigheter?
Min idol är Malala Yousafzai. Hon står upp för vad hon tror på: utbildning för flickor och jämlikhet mellan könen, vilket är samma frågor som jag jobbar för med maasai flickor i mitt samhälle. Malalas historia ger mig styrka och hopp för det jag gör, eftersom traditioner är svåra att bryta i mitt samhälle.

Anda van der Miščenkō, Lettland

Hur uppmärksammas dagen där du bor?
Jag firar inte kvinnodagen. Jag kanske av misstag får en tulpan, men det är allt. Jag har aldrig sett en demonstration på kvinnodagen. Är det något man gör i andra länder? Hela konceptet känns främmande för mig. Jag är tacksam för de stora kvinnorättskämparna från tidigare generationer. Men istället för att fokusera på kön så tycker jag att vi ska fira meriter och framgång, oavsett vem som ligger bakom.

 

Har du någon förebild i kampen för kvinnors rättigheter?
För mig är inte könsfrågan så viktig, så jag har ingen idol att se upp till i de frågorna. Just nu är jag mer intresserad av att se upp till någon karriärmässigt. Andra frågor känns viktigare för mig, för ett par veckor sedan hade jag en situation där jag inte fick ett hyreskontrakt för att jag kommer från östra Europa. Varje situation är annorlunda.

''Gender as it functions today is a grave injustice. I am angry. We should all be angry. Anger has a long history of bringing about positive change. In addition to anger, I am also hopeful, because I believe deeply in the ability of human beings to remake themselves for the better.'' - Chimamanda Ngozi Adiche 2013

Informationsblad och kraftfulla affischer spreds i samband med kvinnorörelsernas framgång runt om i världen. Ovan är affisch från Tyskland (1914), samt affisch från kvinnorörelsen i Sydafrika (1956). Bild: wikimedia & manzigirl

 

Beth Kelly, Irland

Ska du ”fira”? Äta tårta? Demonstrera?
Jag ska titta på filmen Lady Bird en gång till!

Hur uppmärksammas dagen där du bor?
Jag bor idag i Freiburg, södra Tyskland. Freiburg firar med att ha en hel vecka tillägnad kvinnor: massor med evenemang; filmer; konserter och workshops äger rum.

Vad innebär dagen för dig?
Jag tycker det är både inspirerande och motiverande att se kvinnor lyckas med vad de nu än gör, så jag tycker det är viktigt att fira det. Kvinnor har blivit förbisedda så länge att ökad synlighet är viktigt, så att alla fattar hur fantastiska kvinnor är.

Har du någon förebild i kampen för kvinnors rättigheter?
Den här frågan är väldigt viktig för mig nu, eftersom Irland snart ska ha en folkomröstning om vår restriktiva abortlag. Jag har stor respekt för de som driver aborträttsfrågan i Irland just nu, och även för alla de hemma och utomlands som kämpar för kvinnans rätt till sexuell och reproduktiv hälsa, och för rätten till sin egen kropp.

Ravina Masjady, Nyköping, från Indien & Afghanistan

Ska du ”fira”? Äta tårta? Demonstrera?
Jag ska fira med min familj, vi kommer ta det lugnt och prata om vad som fortfarande behöver göras för jämställdhet.

Vad innebär dagen för dig?
Självklart betyder den här dagen mycket för mig, jag tycker den borde betyda mycket för alla. Det är en viktig dag, en påminnelse för de som tydligt har glömt att kvinnor också existerar. Kvinnor är fortfarande inte behandlade på ett jämställt sätt, vi måste fortfarande höja våra röster för att bli hörda och bryta samhällets syn på vad som är kvinnligt och inte.

Har du någon förebild i kampen för kvinnors rättigheter?
När jag växte upp fick jag inte direkt lära mig om kvinnliga förebilder. De som jag ser upp till är de kvinnor som genom historien har trotsat stereotyper och fördomar och som trots svåra situationer och trots att de inte blivit erkända för vad de gjort aldrig slutat kämpa.

Alona Melnyk, Ukraina

Hur uppmärksammas dagen där du bor?
I de flesta fall så är det en obligatorisk ritual från Sovjet-tiden där manliga kollegor ger blommor till kvinnliga kollegor och säger banala saker. Jag kommer själv att delta på ett evenemang om sexskandaler i biståndsbranschen i Stockholm, och göra en självuppskattning till min ”Systrar jag stöttade i år” -rapport. 

Har dagen någon särskild betydelse för dig?
Det är en dag när människor säger stela saker till mig,, som ”Vi önskar dig att vara lycklig som kvinna” (aka ”Hoppas du hittar en bra man”) Vilket betyder att jag på denna dag kommer att ge fler föreläsningar till folk om kvinnors rättigheter.

Har du någon förebild i kampen för kvinnors rättigheter?
Sheryl Sandberg hjälpte mig och många av mina vänner att omvärdera våra arbetsmiljöer och hitta strategier för att förändra status quo. Jag tycker hennes böcker är både inspirerande och välbehövliga.

Chimamanda Ngozi Adichie är en nigeriansk författare bosatt i Nigeria och USA. Hon har bland annat skrivit de båda prisbelönta romanerna Lila hibiskus (2003) och En halv gul sol (2007). Hon har också gjort flera TED Talks som fått global spridning, bland annat ”Vi borde alla vara feminister” (2012).

Den globala kampen för kvinnors rättigheter

1840

Kvinnorörelser som kämpade för rösträtt, suffragetterna, började växa fram runt om i världen

 

1911

De socialistiska rörelserna ser ett behov av att hävda kvinnors rättigheter. Första Internationella kvinnodagen hålls den 19 mars i Österrike, Danmark, Tyskland & Schweiz. Över en miljon kvinnor och män deltog i demonstrationer där man krävde rösträtt, slut på diskriminering, och rätt till arbete.

1919

Sverige inför lika och allmän rösträtt för kvinnor. Två år senare genomförs det första valet i Sverige där kvinnor är helt och fullt delaktiga i den demokratiska processen.

1948

Resolutionen om Mänskliga rättigheter skapas efter andra världskriget. I denna resolution skriver man att ”alla människor är födda fria och jämställda” samt ”alla ha rätt till rättigheter och friheter som framställs i den här deklarationen, utan diskriminering av någon sort”

1975

FN:s första världskonferensen om kvinnor sker i Mexiko City. Där inrättas internationella kvinnodagen 8 mars som en FN-dag. Efter konferensen utlyser man också ett årtionde inom FN med kvinnofokus.

1979

Konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW) antogs av FN:s generalförsamling. Konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW) trädde i kraft i Sverige 1981.

1980

Island blir första landet med en kvinnlig folkvald president. Med sina 16 år på posten är Vigdís Finnbogadóttir också än idag världens längst sittande valda kvinnliga statsöverhuvud.

1995

FN:s fjärde kvinnokonferens ledde fram till Beijingplattformen med löften om att verka för ökad jämställdhet, ökat kvinnlig inflytande och större hänsyn till flickors och kvinnors hälsa, utbildning och sysselsättning.

2000

Världen kommer överens om millenniemålen – där ett handlar om jämställdhet mellan könen

2010

UN Women bildas med uppdrag att stärka kvinnors rättigheter

2015

Kvinnor i Saudiarabien kan börja rösta. Nu är det bara Vatikanstaten kvar som enda land där kvinnor inte får rösta.

2018

100 år sedan kvinnor i Storbritannien fick rösträtt och 40 år sedan FN-dagen för kvinnor började gälla

Share This