Kenya

Kenya har inkluderat ett tredje kön i landets folkräkning

Demokratin i Kenya hindras av korruption och ett illa fungerande rättssystem. Det hindrar inte biståndsorganisationen ForumCiv från att öppet kämpa för kenyanernas rättigheter och granskande journalistik.

Biståndsorganisationen ForumCiv har två projekt i Kenya som involverar 50 lokala partnerorganisationer. Det ena projektet handlar om att främja mänskliga rättigheter, demokrati, HBTQ-frågor och även arbetet mot klimatförändringarna.

Det andra projektet handlar om att stärka samarbetet mellan de privata och offentliga sektorerna, och att uppmuntra kenyanerna till att kräva sina rättigheter. Jackson Obare är verksamhetschef för ForumCiv i Kenya. Han säger att deras arbete framför allt riktar sig till marginaliserade människor.

ForumCiv fokuserar mycket på att göra människor medvetna om vilka rättigheter de har, och hur de ska göra för att kräva dem. För att lyckas med det är det bra att ha ett gräsrotsperspektiv, säger Jackson Obare.

– Efter två år av ett lokalsamhälles påtryckningar har regeringen beslutat att finansiera ett hälsocenter. Lokalinvånarna i ett annat samhälle har fått regeringen att bistå med ett välutrustat medicinskt hälsocenter. De har även anställt en sjuksköterska, som ska utföra hälsovårdsundersökningar, säger Jackson Obare.

Ett annat exempel på civilsamhällets engagemang är firandet av den internationella demokratins dag, den 15 september, enligt Jackson Obare. Då organiserar ForumCiv en demokrativecka som engagerar såväl lokala partnerorganisationer som andra delar av det kenyanska civilsamhället.

“Journalister exponerar sig själva för fara och vissa tvingas till och med att gå i exil.”

– Under veckan reflekterar vi tillsammans kring utmaningar, möjligheter och olika sätt att främja demokrati i världen. Veckan engagerar män, kvinnor och unga där de genom föreläsningar, diskussioner, sång och poesi lyfter viktiga frågor i hopp om att skapa samhällsförändring genom ord.

Jackson Obare berättar att ForumCiv också är engagerat i lagstiftningsfrågor. Det handlar om påverkansarbete för att utforma lagar och lagförslag där rättighetsperspektivet idag brister.

– Vi har haft framgångar i regional och nationell lagstiftning, vilket har lett till bättre villkor för personer med funktionsnedsättningar och att änkor fått arvsrätt. Vi arbetar aktivt för kvinnors rättigheter genom implementeringen av den lag som säger att inget kön ska besitta mer än två tredjedelar av platserna i politiska positioner.

I Kenyas nuvarande parlament innehar kvinnorna 22 procent av platserna i andra kammaren och 31 procent i första kammaren. Detta strider mot landets konstitution, som säger att två av tre ska vara kvinnor.

Arbetet för mänskliga rättigheter och demokrati är komplext och inte helt problemfritt, enligt Jackson Obare. Han ser till exempel stora utmaningar i arbetet med HBTQ-relaterade frågor.

ForumCiv arbetar för att HBTQ-samhällets rättigheter ska respekteras och alla människor oavsett sexuell läggning ska kunna accepteras öppet, men det är svårt då de kenyanska lagarna fortfarande hindrar detta. Vissa förändringar kan dock skönjas.

– Arbetet går progressivt framåt. Vi hade till exempel för första gången förra året, utöver man och kvinna, med ett tredje alternativ, ”intersex”, i folkräkningen.

En stor utmaning är också den korruption som genomsyrar hela samhället. Ministrar stoppar hellre pengar i egna ficka än att bistå människor med sjukvård och andra grundläggande tjänster som alla kenyaner borde ha rätt till.

ForumCiv finansierar mediaorganisationer som bedriver undersökande journalistik för att synliggöra korruption och övergrepp på de mänskliga rättigheterna i Kenya.

– Vi tror på medias kraft för att skildra olika narrativ i främjandet av demokratin. Dokumentärer har släppts som blottar korrupta ledare. Men det är ett högt pris att betala. Journalister exponerar sig själva för fara och vissa tvingas till och med att gå i exil.

Text: Sandra Rupar

48/100

Fritt

Global Freedom Ranking 2020.
Källa: Freedom House

103/180

Problematisk situation

Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex 2020.
Källa: RSF

13,9

miljoner kronor

 fick svenska organisationer för att jobba med demokrati och mänskliga rättigheter i Kenya 2019. Året innan (2018) var det 11,8 miljoner kronor.

Utöver ForumCiv får bland andra även Svenska Missionsrådet, RSFU, We Effect, Diakonia och Union to Union stöd av Sida för att arbeta med demokrati och mänskliga rättigheter i Kenya.

Källa: Sida

Share This