Det har gått ett år sedan ebolaepedemin förklarades över i Liberia – och nu står landet inför en ny kris. Sjukvården går på knäna och kan inte garantera rent vatten. Men nu finns en ökad medvetenhet om vad som måste göras.

Text: Sara Charlotte Wahlström
Foto: Marielle Doe för WaterAid

Vägen till kliniken är lerig, trång och belamrad, vilket gör framkomligheten till ett problem för de som behöver vård.

Barnmorskan Anita Fakoli sitter i det främsta rummet på Providence Health Clinic. Där finns det hinkar med tvål, klor och rent vatten. Användningen av klor och tvål lever kvar sedan ebola-epidemin, men vattenförsörjningen är oförutsägbar och försvårar arbetet.
– Jag kan inte garantera mina patienter att vattnet är drickbart, så när de behöver ta sina mediciner direkt efter behandling så får de köpa det jättedyrt på flaska, säger Anita Fakoli.

Den 14 januari 2016 förklarades Liberia fritt från ebola­. Lättnaden var lika stor då som rädslan blev när man ett par månader senare upptäckte ett par nya fall. Man lyckades dock isolera de nya fallen och WHO:s definitiva deklaration om epidemins utrotning i landet kom den 9 juni.

Med ebola utsattes Liberias sjukvård för en enorm press. Sedan inbördeskriget som tog slut 2003 stod sjukvårdsystemet dåligt förberett för epidemin. Liberia hade redan innan ebola ett av världens lägsta läkar-patientförhållanden med en läkare per 90 000 personer – 50 läkare totalt för landets 4,3 miljoner invånare.

Idag går landets sjukvårdssystem på knäna, personalen arbetar under svåra omständigheter och runt hälften av alla sjukvårdsinrättningar saknar säker tillgång till rent vatten. Sjukvårdspersonal vittnar om patienter som tvingas uträtta sina behov på smutsiga fält utanför sjukhusen, barnmorskor som måste springa och hämta vatten under pågående förlossningar och moderkakor som grävs ner i trädgårdar.

Men trots detta så finns det hopp bland personalen och medvetenheten kring hygien har blivit bättre i och med ebola-epidemin.

Jacob Nyaway är medicinsk chef på öppenvårdsmottagningen i Paynesville City, Monrovia. Kliniken, som är Paynesvilles enda vårdinrättning, har funnits sedan 2002 och har inget rinnande vattensystem. Personalen hämtar vatten från en brunn.
– När jag tvättar mina händer efter kontrollen av patienter under läkarbesöket, är det i vatten som används tre gånger innan det bytts ut, säger han.

Mottagningen i Paynesville tar emot 20-30 patienter per dag – men det finns bara två fungerande latriner, och lastbilarna som ska tömma dem har svårt att komma fram under regnperioden.
– Mottagningen är viktig för Paynesville. Här fanns ingen klinik förut, och vi har en bra traditionell barnmorska här. Kvinnor föder inte längre sina barn i hemmet, säger Jacob Nyaway.

 

 

swirl-black
WATERAID
 är en av många organisationer som arbetar i landet. Deras fokus handlar just om att arbeta för att förbättra tillgången till rent vatten, bättre hygien och sanitet inom sjukvården, skolan och i det lokala samhället.

– Situationen på många sjukhus i Liberia är ohållbar och direkt farlig, säger WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Patience Zayzay arbetar som policysakkunnig för WaterAid i Liberia berättar:

– Vi vet hur situationen ser ut i Liberia nu, det är ett första steg i att ta itu med problemen. Även om förhållandena är svåra så gör sjukvårdspersonalen sitt allra bästa för att ge god vård till patienterna.

Hela Liberia är drabbat av vattenbristen. Var fjärde person saknar tillgång till rent vatten och 83 procent saknar tillgång till toalett enligt en studie om landets tillgång till vatten, sanitet och hygien.

WaterAid arbetar bland annat genom att utbilda vårdpersonal i WASH– (vatten, sanitet och hygien) och miljömedicin.

– Vi tror inte att det räcker att opinionsbilda mot regeringen, utan vi måste också nå ut till vårdarbetarna som arbetar vid frontlinjen, säger Patience Zayzay.

Ebola

I mars 2014 bröt ebolafeber ut i Västafrika. Guinea, Liberia och Sierra Leone drabbades hårt och WHO klassade utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa. Efter stora insatser av de drabbade länderna, frivilligorganisationer och WHO lyckades man kontrollera utbrottet och den 29 mars 2016 deklarerade WHO att utbrottet i Västafrika var över. Totalt hade WHO i mars 2016 noterat 28 603 fall och 11 301 dödsfall relaterade till ebolautbrottet i Västafrika. Av dessa avled 4 809 människor i Liberia. 157 av dem arbetade inom vården i landet. (Källor: WHO, Folkhälsomyndigheten)


Wateraid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för att förbättra tillgången till rent vatten, bättre hygien och sanitet i världens fattigaste samhällen. Förra året nåddes
11 000 människor med rent vatten av organisationen och
13 000 med sanitet.

Maima Johnson, är utbildad traditionell barnmorska och jobbar på vårdcentralen Star of the Sea Health Centre, West Point.
– Det är farligt att lämna en kvinna när hon ska föda sitt barn för att springa och hämta vatten. Du försätter både barnen och kvinnan i fara.Om jag hade tillgång till ett bra vattensystem skulle patienterna få den uppmärksamhet de behöver, jobbet skulle underlättas och bli mindre stressigt, säger Maima.

Star of the Sea Health Centre är en statligt ägd vårdcentral, som drivs av katolska kyrkan. Vårdcentralen ligger i anslutning till en skola, och skolbarnen leker ofta på gården.

Barnmorskan Elaine Kollie har jobbat på vårdcentralen sedan 1980, och förklarar att det stora problemet är att rören som ska transportera vattnet till kranarna är för gamla. Personalen måste istället dra vattnet från en vattenpunkt. Under regnperioden översvämmar avloppsystemet ofta och toaletterna slutar fungera.
– När systemen är dåliga riskerar vi och våra patienter att utsättas för farliga sjukdomar som ebola, säger hon.

”Jag kan inte garantera att vattnet är drickbart”

Det har gått ett år sedan ebolaepedemin förklarades över i Liberia – och nu står landet inför en ny kris. Sjukvården går på knäna och kan inte garantera rent vatten. Men nu finns en ökad medvetenhet om vad som måste göras.

Text: Sara Charlotte Wahlström
Foto: Marielle Doe för WaterAid

Vägen till kliniken är lerig, trång och belamrad, vilket gör framkomligheten till ett problem för de som behöver vård.

Barnmorskan Anita Fakoli sitter i det främsta rummet på Providence Health Clinic. Där finns det hinkar med tvål, klor och rent vatten. Användningen av klor och tvål lever kvar sedan ebola-epidemin, men vattenförsörjningen är oförutsägbar och försvårar arbetet.
– Jag kan inte garantera mina patienter att vattnet är drickbart, så när de behöver ta sina mediciner direkt efter behandling så får de köpa det jättedyrt på flaska, säger Anita Fakoli.

Den 14 januari 2016 förklarades Liberia fritt från ebola­. Lättnaden var lika stor då som rädslan blev när man ett par månader senare upptäckte ett par nya fall. Man lyckades dock isolera de nya fallen och WHO:s definitiva deklaration om epidemins utrotning i landet kom den 9 juni.

 

Jacob Nyaway är medicinsk chef på öppenvårdsmottagningen i Paynesville City, Monrovia. Kliniken, som är Paynesvilles enda vårdinrättning, har funnits sedan 2002 och har inget rinnande vattensystem. Personalen hämtar vatten från en brunn.
– När jag tvättar mina händer efter kontrollen av patienter under läkarbesöket, är det i vatten som används tre gånger innan det bytts ut, säger han.

 


MED EBOLA 
utsattes Liberias sjukvård för en enorm press. Sedan inbördeskriget som tog slut 2003 stod sjukvårdsystemet dåligt förberett för epidemin. Liberia hade redan innan ebola ett av världens lägsta läkar-patientförhållanden med en läkare per 90 000 personer – 50 läkare totalt för landets 4,3 miljoner invånare. Idag går landets sjukvårdssystem på knäna, personalen arbetar under svåra omständigheter och runt hälften av alla sjukvårdsinrättningar saknar säker tillgång till rent vatten. Sjukvårdspersonal vittnar om patienter som tvingas uträtta sina behov på smutsiga fält utanför sjukhusen, barnmorskor som måste springa och hämta vatten under pågående förlossningar och moderkakor som grävs ner i trädgårdar.

Men trots detta så finns det hopp bland personalen och medvetenheten kring hygien har blivit bättre i och med ebola-epidemin.

Mottagningen i Paynesville tar emot 20-30 patienter per dag – men det finns bara två fungerande latriner, och lastbilarna som ska tömma dem har svårt att komma fram under regnperioden.
– Mottagningen är viktig för Paynesville. Här fanns ingen klinik förut, och vi har en bra traditionell barnmorska här. Kvinnor föder inte längre sina barn i hemmet, säger Jacob Nyaway.

 


Maima Johnson
, är utbildad traditionell barnmorska och jobbar på vårdcentralen Star of the Sea Health Centre, West Point.
– Det är farligt att lämna en kvinna när hon ska föda sitt barn för att springa och hämta vatten. Du försätter både barnen och kvinnan i fara.Om jag hade tillgång till ett bra vattensystem skulle patienterna få den uppmärksamhet de behöver, jobbet skulle underlättas och bli mindre stressigt, säger Maima.


Star of the Sea Health Centre
är en statligt ägd vårdcentral, som drivs av katolska kyrkan. Vårdcentralen ligger i anslutning till en skola, och skolbarnen leker ofta på gården.

Wateraid är en av många organisationer som arbetar i landet. Deras fokus handlar just om att arbeta för att förbättra tillgången till rent vatten, bättre hygien och sanitet inom sjukvården, skolan och i det lokala samhället.

– Situationen på många sjukhus i Liberia är ohållbar och direkt farlig, säger WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Patience Zayzay arbetar som policysakkunnig för WaterAid i Liberia berättar:

– Vi vet hur situationen ser ut i Liberia nu, det är ett första steg i att ta itu med problemen. Även om förhållandena är svåra så gör sjukvårdspersonalen sitt allra bästa för att ge god vård till patienterna.

Hela Liberia är drabbat av vattenbristen. Var fjärde person saknar tillgång till rent vatten och 83 procent saknar tillgång till toalett enligt en studie om landets tillgång till vatten, sanitet och hygien.

WaterAid arbetar bland annat genom att utbilda vårdpersonal i WASH– (vatten, sanitet och hygien) och miljömedicin.

– Vi tror inte att det räcker att opinionsbilda mot regeringen, utan vi måste också nå ut till vårdarbetarna som arbetar vid frontlinjen, säger Patience Zayzay.

Barnmorskan Elaine Kollie har jobbat på vårdcentralen sedan 1980, och förklarar att det stora problemet är att rören som ska transportera vattnet till kranarna är för gamla. Personalen måste istället dra vattnet från en vattenpunkt. Under regnperioden översvämmar avloppsystemet ofta och toaletterna slutar fungera.
– När systemen är dåliga riskerar vi och våra patienter att utsättas för farliga sjukdomar som ebola, säger hon.

 

Ebola

I mars 2014 bröt ebolafeber ut i Västafrika. Guinea, Liberia och Sierra Leone drabbades hårt och WHO klassade utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa. Efter stora insatser av de drabbade länderna, frivilligorganisationer och WHO lyckades man kontrollera utbrottet och den 29 mars 2016 deklarerade WHO att utbrottet i Västafrika var över. Totalt hade WHO i mars 2016 noterat 28 603 fall och 11 301 dödsfall relaterade till ebolautbrottet i Västafrika. Av dessa avled 4 809 människor i Liberia. 157 av dem arbetade inom vården i landet. (Källor: WHO, Folkhälsomyndigheten)

Wateraid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för att förbättra tillgången till rent vatten, bättre hygien och sanitet i världens fattigaste samhällen. Förra året nåddes
11 000 människor med rent vatten av organisationen och
13 000 med sanitet.

Share This