Mikael Owunna bryter bilden av brutaliserade svarta kroppar

Döda, mördade, eller drunknade i medelhavet. Den svarta kroppen brutaliseras i media. Det vill konstnären och fotografen Mikael Owunna ändra på och istället visa styrka och inre skönhet.

Döda, mördade, eller drunknade i medelhavet. Den svarta kroppen brutaliseras i media. Det vill konstnären och fotografen Mikael Owunna ändra på och istället visa styrka och inre skönhet.

M
ikael Owunna tröttnade på att se brutaliserade svarta kroppar överallt: i sociala medier, på nyheter och film. För att skapa ett annat narrativ och lyfta fram det gemensamma och magiska inom oss alla tog han inspiration av den nigerianske författaren Chinue Achebe. Resultatet blev fotoutställningen ”Infinite Essence” som nu uppmärksammas.

Dödskjutningarna av tonåringarna Trayvon Martin 2013, Eric Garner och Mike Brown 2014, chockade världen och blev en katalysator för Black Lives Matter-rörelsen.

– Det här var avgörande händelser för att medvetandegöra svarta personer, säger Mikael Owunna, som själv blev djupt berörd av dödskjutningarna, och reagerade kraftigt mot att det spreds bilder av Mike Browns kropp världen över, trots att det var emot familjens vilja.

En kontrast mot verkligheten

Men bilderna fortsatte att spridas och senare även på de döda tonåringarna Walter Scott, 2015 och Philandro Castile, 2016.

Mikael Owunnas fotoserie ”Infinite Esscence” blev en motreaktion på det som hände. Ett svar på hur den amerikanska polisbrutaliteten och medierna bidragit till en stereotyp uppfattning av den svarta kroppen, på samma sätt som bilder av svältande och hungriga människor från den afrikanska kontinenten har fötts in i denna kontext. ”Det har skapat en genomgripande uppfattning om den svarta kroppen som lika med död, förstörelse och våld… Det tar ifrån oss all makt och liv”, skriver han om sitt arbete.

Den kontinuerliga strömmen av brutala bilder stod också i skarp kontrast mot vad han själv upplevde privat, all den kärlek, vänskap, glädje –  och magi – han fick från sina vänner av afroamerikanskt ursprung.

– Eftersom jag själv är svart upplevde jag hur skadliga dessa bilder var. Varje dag vaknar du och ser bilder av människor som skulle kunna vara du, eller din familj –  mördade, döende. Det är oerhört deprimerande. I mitt arbete söker jag mig alltid åt ett annat håll, mot något större, bortom den universella smärtan. Det är vad alla mina projekt handlar om – att fantisera och skapa en ny realitet, en positiv sådan.

– Tänk på allt som vi genomlevt, allt vi skapat, våra drömmar och vårt mod. Jag tycker att svarta människor är fantastiska och kraftfulla, och världen vet detta, säger han.

Magiska gåvor före kolonialismen

Samtidigt som dödskjutningarna av tonåringarna skakade världen hade Mikael Owunna börjat på en andlig resa, och kom till insikt om att före kolonialiseringen av Afrika uppfattades svarta, queera och transpersoner med respekt och ansågs ha magiska gåvor.

– Givetvis kan man inte generalisera, men det fanns tydliga roller för dessa personer, som låg bortom de vita, västerländska cis-männens (*se fotnot, reds anm) heteronormativa kontext, precis som bland urfolken på den amerikanska kontinenten. Men kolonialismen förstörde dessa uttryck, säger han.

I sitt konstnärliga sökande läste han om Odina, Igbo-folkets traditionella tro, och började utforska den nigerianska författaren Chinua Achebe.

– Jag fann UV-fotografier och ett citat från Chinua Achebe om Igobofolkets uppfattning om andar ,“chi”, och vår universella koppling till en oändlighet (infinite essence). Jag forskade vidare kring vad andlighet och gemenskap betydde för den svarta kroppen. Att komma bort från förtrycket och istället koppla ihop oss med något större och viktigare än oss själva – kosmos, säger han.

Resultatet blev fotoserien ”Infinite Essence”, där kosmos tycks stråla genom bilderna. Ett samarbete med make-up artisterna Karla Grifith-Burns och Davone Goins.

Utforska normer

– Jag kom till USA från Nigeria som treåring, men de sista åren har jag återtagit mina nigerianska rötter. Att förstå Igbotraditioner och andlighet är en viktig del av detta. Achebe är en av de största nigerianska författarna från 1900-talet och hans betydelse är enorm, inte minst för Igbofolket. Jag läste honom själv i min amerikanska skola, säger Mikael Owunna, som växte upp i Pittsburg, USA men har både svenskt och nigerianskt påbrå.

I tidigare projekt har Owunna utforskat hbtqi-personer och kommit fram till att homofobi och transfobi inte kan kopplas till ”afrikanska värderingar”.

– När vi pratar om ”homofoba” länder, som till exempel Nigeria, så glömmer vi ofta klassfrågan. Är du en fattig hbtq-person i Nigeria så är risken för att utsättas för våld överhängande, men en känd person kan vara gay och framgångsrik, säger Mikael Owunna.

Hans nästa projekt handlar om klimatförändringar.

– Det är den största existentiella utmaningen för civilisationen.

Foto: Mikael Owunna
Text: Ylva Bergman
3 Mars 2018

Mikael Owunnas bilder kan du se här, och han har också en soloutställning som visas i Montreal’s Never Apart Gallery (Kanada) fram till den sjunde april 2018.

Share This