Sydafrika

”Utveckling som inte går bakåt är också resultat”

Ur demokratisynpunkt sticker Sydafrika ut i Afrika. Utvecklingen gick länge framåt, men har de senaste åren försämrats. För biståndsorganisationen Afrikagrupperna handlar demokratibistånd om att bromsa försämringen.

Den 26 april 1994 hölls det första demokratiska valet i Sydafrika, efter flera hundra år av kolonial- och apartheidstyre. Förhoppningarna om att landet skulle röra sig mot en demokratisk och mer jämlik stat var stora.

I grunden finns en stark demokratisk konstitution med fria val, men Sydafrika har de senaste åren präglats av korruptionsskandaler, krympande utrymme för det civila samhället, våld mot kvinnor och attacker mot utländska arbetare och affärsinnehavare. Sydafrika har också enorma klyftor där 65 procent av landets totala inkomst går till 10 procent av befolkningen.

– Den demokratiska utvecklingen har onekligen försämrats, och ju längre bort från visionen 1994 landet kommer desto svårare är det att se Sydafrika som en fullt ut utvecklad demokrati, säger Louise Lindfors, generalsekreterare för Afrikagrupperna.

Afrikagrupperna satsade förra året 5,7 miljoner kronor i Sydafrika. Enligt Louise Lindfors går en del av dessa medel även till satsningar i andra länder i södra Afrika, genom samarbete med ett trettiotal partnerorganisationer i regionen. Sju av dessa är sydafrikanska och tre är regionala nätverk som även är jobbar med demokratifrågor i Sydafrika.

– Vi anser att kärnstöd till organisationer och gräsrotsrörelser är den bästa metoden att stärka demokratin, ett sorts vaccin mot det som kallas shrinking space, eller krympande utrymme, säger Louise Lindfors.

“Vi upplever att människorättsaktivister i hela regionen utsätts för mer hot än för tio år sedan.”

Organisationen Ground Work är en av Afrikagruppernas större partners. Ground work fick 1,5 miljoner kronor i stöd 2019. Det är en miljöorganisation som stöttar lokalsamhällen, som kämpar emot gruvetableringar och arbetar för att minska utsläpp av kvicksilver i luft och vatten.

– Det är ett arbete som vi ser ger utdelning. Ground Work arbetar inom det juridiska systemet och har bland annat sett till att investeringar till kolkraft minskar. Man har också stoppat användningen av kvicksilver på sjukhus.

Hur lätt är det att utvärdera demokratistöd?

– Vi har en noggrann rapportering, mätbarhet och uppföljning på årsbasis för hela vår verksamhet och allra mest noggrant är det med civilsamhällesrapportering till Sida. Det är självklart inte lika mätbart som humanitärt stöd där man kan räkna antal tält, vaccinationer, matportioner och så vidare. Stöd till demokratirörelser handlar om ett långsiktigt förändringsarbete. Många av våra resultat är faktiskt att utvecklingen inte ska gå bakåt, och hur mäter man något som inte har hänt?

Hur fritt kan era partners arbeta i Sydafrika?

– Det finns hos alla en beredskap för konflikter, men Sydafrika är inte som Zimbabwe där många som arbetar med demokratifrågor får hot som är organiserade av regeringsföreträdare. Tyvärr upplever vi att människorättsaktivister i hela regionen utsätts för mer hot än för tio år sedan.

Text: David Grossman

79/100

Fritt

Global Freedom Ranking 2020. Källa: Freedom House

31/180

Tillfredsställande situation

Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex 2020. Källa: RSF

19,1

miljoner kronor

fick svenska organisationer för att jobba med demokrati och mänskliga rättigheter i Sydafrika 2019. Året innan (2018) var det 17,4 miljoner kronor.

Utöver Afrikagrupperna får bland andra även Rädda barnen, ACT Svenska Kyrkan, ForumCiv, Olof Palmes Internationella Center och Union to Union stöd av Sida för att arbeta med demokrati och mänskliga rättigheter i Sydafrika.
Källa: Sida

Share This