Myter och förföljelse håller Tanzanias albiner i skräck

En halv miljon kronor. Så mycket kan man få på svarta marknaden i Tanzania för kroppsdelarna från en person med albinism. OmVärlden träffade Abdillah Omar som lever med albinism och som söker skydd undan bestialiska attacker och allmän diskriminering i huvudstaden Dar es Salaam.

Text och foto: Veronica Rönnlund
14 december 2016

Digna Thomas Mwacha-Shinyanga, Graceanna Kauishe och Happiness Ngaweje arbetar som volontärer på Tanzania Albinism Society, TAS. De tycker inte att diskrimineringen av albiner uppmärksammas tillräckligt av landets regering.


Abdillah Omar.

 

Abdillah Omar, 50, lever på övertid. Han har inte fått hudcancer. Uppväxttiden i Mwanza var svår. Promenaden till och från skolan var lång och het och solen brände stora sår på den ömtåliga, vita huden. Hudcancer, säger Abdillah Omar, är den vanligaste dödsorsaken bland människor som lever med albinism.

– Solskyddskräm är dyrt och svårt att hitta och myndigheterna har inte visat något intresse för att subventionera det. I Tanzania överlever bara två procent av de som har albinism sin 40-årsdag, berättar Abdillah Omar, en av tre albiner i en syskonskara på 20 barn och två svarta föräldrar.

– Det var inte lätt att växa upp i ett litet samhälle. Grannar och skolkamrater drog sig undan. Man fick vänja sig vid mobbning och bli kallad öknamn som ”den omänsklige” och ”satan”. Mamma kallades bara ”modern till en vit”.

Abdillah Omar slutförde ändå sin sjuåriga grundskola och han gick fyra år i gymnasiet. Det är ovanligt. Dålig syn, dåligt förberedda lärare, dyra glasögon och få hjälpmedel gör att många med albinism avbryter sin skolgång alldeles för tidigt. Det har bidragit till myten om att de är underbegåvade. Andra myter som florerar är att de skulle ha magiska förmågor, eller att de är födda som straff för något som familjen tidigare gjort.

– Mamma tog mig till Dar es Salaam för Mwanza började bli farligt. Det sker många mord och attacker på oss som lever med albinism. Men i Dar es Salaam är det lite tryggare och klimatet är bättre. Titta, nu har ärren från alla sår läkt, säger Abdillah Omar och kavlar upp ena ärmen på sin heltäckande, långärmade skjorta.

Idag driver Abdillah Omar en egen butik och han är gift med en kvinna som också är född med samma genetiska tillstånd. De har tre barn, varav två har albinism. I och med att båda föräldrarna bär på anlaget var det oundvikligt.

– I Dar es Salaam har våra barn det bra, de möter inte så många fördomar. Men vi följer dem alltid till skolan och de får aldrig vara ute på egen hand i mörkret. Det vågar inte vi vuxna heller. Det är då våldet riskerar att inträffa, även här.

Abdillah Omar är engagerad i Tanzania Albinism Society, TAS, en av många organisationer som arbetar mot diskriminering av afrikaner med albinism. Tillsammans med kollegan Severin Edward, handläggare på TAS, målar Abdillah upp en dyster bild av verkligheten. Människor med albinism lever på botten av den socioekonomiska samhällsstegen med fattigdom, hög arbetslöshet och barnadödlighet som inte alltid har naturliga förklaringar.

– Barnmorskor som hjälper till vid förlossningar dödar ibland spädbarnen eftersom det betraktas som ett straff att få ett barn med albinism. Ibland kan mordet vara ett beställningsjobb för att komma över likdelar. En del kvinnor som föder vita barn anklagas för att ha varit otrogna med vita. Då splittras familjerna. Och ibland är barnen så oönskade att de kastas ut på gatan, säger Severin Edward.

Även om den dagliga misären är påtaglig är det mord och attacker som påkallat omvärldens uppmärksamhet. Attacker mot albiner har förekommit i alla tider, och förevändningarna för att legitimiera dem är många. En av dem är föreställningen om att människor med albinism skulle ha kontakt med andevärlden, en annan att deras kroppsdelar bringar rikedom och lycka.

Kroppsdelarna säljs för mycket stora summor och används bland annat i religiösa ceremonier som utförs av lokala naturläkare, så kallade ”häxdoktorer”. En komplett uppsättning av kroppsdelar från en person med albinism på svarta marknaden i Tanzania kan ge så mycket som en halv miljon kronor.

TAS räknar med att det finns minst 2000 häxdoktorer i Tanzania och från 2006 till 2016 finns rapporter om 157 överfall och 77 döda. Inte i något annat afrikanskt land har så många överfall förekommit, även om våldsamheterna i grannlandet Malawi ökat under 2016.

 

Severin Edward.

– DET ÄR BESTIALISKA ATTACKER där någon plötsligt bara rusar fram och hugger av en arm eller ett ben med en machete. Offret kan till och med luras i fällan av en närstående släkting. Kvinnor och barn är mer sårbara för de är svagare och orkar inte kämpa emot. Inte ens i graven går någon säker, gravskändning i jakt på likdelar förekommer också, säger Severin Edward.

Trots att FN, Amnesty och inhemska myndigheter uppmärksammat våldet och diskrimineringen fortsätter handeln med kroppsdelar. Väldigt få gärningsmän har gripits och fällts för dåden. 2015 arresterades 200 häxdoktorer i ett tillslag och samma år dömdes fyra personer, varav en häxdoktor, till döden för att ha fört bort, dödat och styckat en 17-årig pojke.

– Men den stora frågan som ingen nystat i är – vem är den riktiga köparen?! Vi vet att det handlar om transnationella nätverk och förmögna beställare, inte bara om några häxdoktorer ute på landet. Om läget stramas åt i Tanzania mördas bara några fler i Kenya eller Malawi och kroppsdelarna fraktas kors och tvärs, även till arabiska länder. Det finns tecken på vissa kopplingar till gruv- och fiskeindustrin.

– Det går i vågor, dödandet. Albiner har alltid förföljts, men inte alltid varit måltavla för den här typen av våld. Ett tag var det skalliga personer som jagades. Men det blev snabbt stopp på det tack vare alla skalliga män som sitter i ledande positioner i samhället, säger Severin Edward men understryker att de flesta polisutredningar försenas på grund av korruptionen.

– Om det drabbat dig eller mig hade utredningen varit klar inom någon vecka. Det finns uppenbarligen inget intresse för att skynda på i dessa fall.

Personer med albinism har idag inget specifikt skydd i lagen i Tanzania trots att både förre presidenten Jakaya Kikwete och nuvarande John Magufuli fördömt attackerna.

– Än så länge har det bara varit ord, vi behöver handling och konsekvenser. Därför jobbar vi hårt på att få till stånd ett eget tillägg i lagen. Men ute på landsbygden är det farligt att debattera, där måste vi fortfarande väga våra ord väl för att inte provocera, säger Severin Edward som är även kritisk till de statliga internatskolorna där barn med albinism placeras för att få skydd och utbildning.

Från början var skolorna tänkta att fungera som en tillfällig lösning. Nu har lösningen permanentats i brist på alternativ. Kritik har riktats mot den dåliga miljön på skolorna, som ofta är överfulla och smutsiga, och flera barn har vittnat om aga och hot. Många barn blir institutionaliserade och stannar kvar till vuxen ålder medan andra hoppar av skolan tidigt utan skyddsnät.

– Det är jobbigt för barnen att inte kunna vara tillsammans med sina familjer. Många mår riktigt dåligt. Det är ingen bra lösning, att leva i ett etablerat utanförskap, säger Abdillah Omar och Severin Edward.


Albinism

6Albinism är ett ärftligt genetiskt tillstånd av bristande bildning av pigmentämnet melanin. Symptom på albinism är avsaknad av färg i hud, hår eller ögats iris. Andra symptom kan vara känslig hud, synnedsättning, skelning, dövhet, mm. Medicinsk behandling finns inte.

Namnet kommer från det latinska ordet för vit, albus. Anlaget ärvs från båda föräldrarna och man kan vara anlagsbärare utan att själv utveckla albinism.

Det finns olika typer av albinism och drag av albinism förekommer ibland i andra genetiska tillstånd, som till exempel i Downs syndrom.

Man räknar med att ett barn på 1500 födslar föds med albinism i Tanzania. I Sverige är samma siffra en per 20 000 födslar, enligt Socialstyrelsen. Officiellt i Tanzania finns drygt 7000 personer registrerade med albinism. Antalet oregistrerade är många fler, kanske ända upp till 50 000 personer.

Det finns flera teorier till den höga andelen albiner i Tanzania. De områden där andelen är hög sammanfaller med regioner där kusingifte är vanligt förekommande, och inavel tros därför vara en av orsakerna.

 


Share This